Rejestracja nowego użytkownika

Dodatkowe dane pomocne przy generowaniu umów