image
Skorzystaj z rozszerzonego kreatora aby otrzymać gotowe umowy zabezpieczeń pożyczki
To tylko 5 zł0 zł
image
Skorzystaj z rozszerzonego kreatora aby otrzymać gotowe umowy zabezpieczeń pożyczki

Podstawowe formy zabezpieczenia pożyczki

Aby zmniejszyć ryzyko pożyczkodawcy związane z ewentualnym brakiem spłaty pożyczki, można zastosować różne formy zabezpieczenia między innymi:

Podsumowanie

Nie wymaga dużych nakładów finansowych
Stosunkowo łatwo i szybko można ustanowić zastaw zwykły
 
Zwiększona skuteczność zabezpieczenia na wypadek niewypłacalności dłużnika
Weksel
Rzeczy ruchome lub prawa mogą być przedmiotem zastawu
 
Przygotowanie zastawu zwykłego w przypadku rzeczy ruchomych nie wymaga udziału notariusza
Długotrwały tryb egzekucji sądowej