image
Skorzystaj z rozszerzonego kreatora aby otrzymać gotowe umowy zabezpieczeń pożyczki
To tylko 5 zł0 zł
image
Skorzystaj z rozszerzonego kreatora aby otrzymać gotowe umowy zabezpieczeń pożyczki

Podstawowe formy zabezpieczenia pożyczki

Aby zmniejszyć ryzyko pożyczkodawcy związane z ewentualnym brakiem spłaty pożyczki, można zastosować różne formy zabezpieczenia między innymi:

Podsumowanie

Stosunkowo wysokie opłaty za sporządzenie oświadczania
Wymagany udział notariusza
 
Może mieć ograniczoną skuteczność na wypadek niewypłacalności dłużnika
Weksel
Czasochłonny proces utworzenia zabezpieczenia
 
Przyspieszony tryb egzekucji sądowej
Często stosowane jako uzupełnienie innych zabezpieczeń