Informacje dla osob udzilających pożyczkę

 

Jeżeli udzielamy pożyczkę osobie prywatnej i uzyskujemy z tego tytułu odsetki lub prowizję, to sami musimy zapłacić podatek dochodowy od otrzymanych odsetek lub prowizji w wysokości 19%.

Gdy udzielamy pożyczki osobie prywatnej i uzyskujemy z tego tytułu odsetki, to sami musimy zapłacić podatek w wysokości 19% od uzyskanych odsetek. Dokonujemy tego w zeznaniu rocznym PIT-36 i składamy do 30 kwietnia roku następującego po otrzymaniu odsetek (przy założeniu, że pożyczka udzielana jest między dwoma osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej).

Jeżeli w umowie pożyczki zawartej pomiędzy członkami rodziny nie zostaną ustalone odsetki, to nie można mówić o uzyskaniu przychodu. Dlatego po stronie pożyczkodawcy (osoby otrzymującej pożyczkę) nie będą wynikały żadne zobowiązania prawno-podatkowe (z wyjątkiem sytuacji, w której w umowie pożyczki został on określony jako płatnik podatku od czynności cywilnoprawnych).

Przykład 1 

Kwota pożyczki wynosiła 10 000 zł, odsetki w wysokości na 8 % w skali roku zostały zapłacone przez pożyczkobiorcę. Zatem, osiągnięte przychody (w postaci odsetek) wyniosły 800 zł.

Należny podatek wynosi zatem: 800 zł * 19 % = 152 zł