Połowa Polaków pożycza pieniądze od rodziny, przyjaciól czy znajomych!

   

Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce z 2013 roku ponad 57% gospodarstw domowych zadeklarowało, że pożyczało pieniądze rodzinie lub znajomym.

Badania wykonane przez Blue Media w 2016 roku również potwierdzają, iż pożyczki pomiędzy bliskimi są bardzo popularne. Wciąż najczęściej pożyczamy od banków, ale nieznacznie mniej pożyczek jest udzielanych w gronie najbliższych. Prawie połowa Polaków pożycza pieniądze od rodziny, przyjaciół czy znajomych.

Wykres 1  

Pożyczki wśród najbliższych niewątpliwie mają wiele zalet i to uzasadnia ich wysoką popularność.

Przede wszystkim pożyczanie pieniędzy może być korzystne dla wszystkich zaangażowanych stron. Na przykład, osoba udzielająca pożyczkę może, zamiast trzymać pieniądze na lokacie bankowej i uzyskać od nich 1% odsetek, pomóc przyjacielowi poprzez pożyczkę i otrzymać 5% odsetek od swoich pieniędzy. Z kolei, pożyczkobiorca (otrzymujący pożyczkę) nie musi płacić odsetek i ukrytych opłat (związanych z pożyczkami bankowymi lub udzielonymi przez firmy pożyczkowe), które często wynoszą razem kilkadziesiąt procent lub więcej! Można to podsumować hasłem „Ty płacisz mniej, ja otrzymuję więcej”!  Często pożyczki prywatne są nieoprocentowane, czyli oddajemy tyle ile pożyczyliśmy.

Dodatkowo, pożyczki  w gronie znajomych i rodziny to niewątpliwe również większa elastyczność. W przypadku problemów finansowych i braku możliwości spłaty zobowiązania na czas, zdecydowanie łatwiej jest nam dogadać nowe warunki z naszymi przyjaciółmi niż z bankiem. W takiej sytuacji z pewnością również unikniemy wysokich kar za nieterminową obsługę pożyczki w firmach pożyczkowych czy bankach.

Co jest bardzo interesujące zgodnie z badaniami Polacy są również gotowi pożyczać pieniądze rodzinie, przyjaciołom czy też znajomym. Prawie 6 na 10 ankietowanych odpowiedziało, że są skłonni pożyczyć pieniądze. Osoby uczestniczące w badaniu deklarują, że byliby chętni udzielić pożyczkę rodzinie (88 %) oraz przyjaciołom i znajomym (53 %). Mniejszy odsetek osób jest skłonnych udzielić pożyczkę koleżankom bądź kolegom z pracy (13 %). 

Wykres 2

W przypadku pożyczek prywatnych, czyli głownie tych w kręgu w kręgu rodziny, przyjaciół czy znajomych należy pamiętać o podstawowych zasadach. Znając je, możemy uniknąć nieprzyjemnych sytuacji. Zostały one przybliżone w kolejnym artykule zatytułowanym „Pożyczaj, ale z głową! Czy warto wierzyć na słowo?”.