Nie zawsze rodzina jest najważniejsza...

 

O zaletach pożyczek w gronie rodziny lub znajomych chyba nikogo nie trzeba przekonywać. 

Jednak, znacznie częściej niż nam się może wydawać w prawdziwym życiu występują problemy ze spłatą prywatnych pożyczek. Badanie opracowanie przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce pokazuje, że ponad 20% pożyczek udzielonych w ramach najbliższej rodziny lub znajomych nie jest spłacana! Co więcej, w sytuacji pogorszenia się sytuacji finansowej osób otrzymujących pożyczkę zobowiązania wobec rodziny i znajomych są na szarym końcu, jeśli chodzi o ich priorytet płatności! 

Bardzo często taka sytuacja wynika z naszego zaniedbania! W naszym kręgu kulturowym podpisanie umowy pożyczki wśród rodziny może wydawać się niestosowne. Stąd tez osoba udzielająca pożyczkę często krępuje się, aby zaproponować zawarcie papierowej umowy. Dodatkowo często nawet nie wiemy do końca jak powinna wyglądać dobrze skonstruowania umową pożyczki lub po prostu nie mamy czasu by ją napisać. Czy nie warto jednak zadbać o własne interesy i uchronić się przed stratą naszych ciężko zarobionych pieniędzy? 

Wykres 3

Nie warto wierzyć na słowo! W wielu przypadkach błędy popełnione w momencie pożyczania gotówki decydują o późniejszych problemach z jej odzyskaniem. Najczęściej to brak umowy pożyczki wpływa na niedopowiedzenia, pogorszenie relacji i kłótnie. Umowa pożyczki spisana nawet z najbliższą rodziną chroni nas, nasze pieniądze oraz naszą rodzinę i znajomych! 

Umowa pożyczki

Po pierwsze, umowa pożyczki pozwoli uniknąć nieporozumień poprzez sprecyzowanie terminów i kwot każdej spłaty. 

Po drugie, umowa pożyczki jest niezmiernie ważna dla celów dowodowych. W razie braku spłaty pożyczki możemy mieć bardzo poważne problemy z otrzymaniem naszych pieniędzy, nawet decydując się na drogę sądową! W ewentualnym sporze sądowym, fakt  niezachowania formy pisemnej umowy może być problemem. Należy pamiętać, iż sąd traktuje umowę pożyczki jako główny dowód jej zawarcia (dla pożyczek o wartości przekraczającej 1 000 zł). Tym samym dla sądu zeznania świadków czy też dowód przesłuchania stron wcale nie potwierdza faktu zawarcia umowy pożyczki. 

Poprzez korzystanie z profesjonalnej umowy pożyczki możesz ustalić reguły i zasady i tym samym zabezpieczyć się przed nieuczciwym zachowaniem. Na przykład, zdarza się, że druga strona pomimo otrzymania pożyczki twierdzi, że nie otrzymała jeszcze od nas pieniędzy. Podpisana „dobra” umowa, powinna dokładnie „opisać” sposób przekazania środków pieniężnych.  Możemy np. ustalić w umowie, iż pożyczka ma zostać przelana na nasze konto, lub też została wydana w gotówce (co poprzez podpisanie umowy kwitujemy). 

Rodzina nie jest najważniejsza… 

Zgodnie z danymi podanymi przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w 2017 roku pożyczki od rodziny i znajomych znajdują się na ostatnim miejscu pod względem priorytetu płatności. Zdecydowanie bardziej jesteśmy skłonni płacić czynsz za mieszkanie, rachunki za prąd, czy spłacać kredyty bankowe.  Co zatem możemy zrobić?

 Wykres 4 

Przede wszystkim powinniśmy spisać umowę pożyczki i skorzystać z zabezpieczeń (np. weksel, poręczenie, zastaw)! Dane jasno pokazują, że jesteśmy bardziej skłonni regulować zobowiązania o bardziej sformalizowanym charakterze. Ponadto, zabezpieczone pożyczki np. na samochodzie, mieszkaniu, moją zdecydowanie wyższy priorytet płatności od zobowiązań niezabezpieczonych. Taka sytuacja wynika z naturalnej obawy utraty przedmiotu zabezpieczenia w przypadku braku regulowania zobowiązania.