Jak się zabezpieczyć przy pożyczaniu pieniędzy? Jakie są najskuteczniejsze metody? 

✓ Dlaczego umowa pożyczki jest niezbędna?
✓ Czy umowa pożyczki zapewnia nam pełne bezpieczeństwo?
✓ Jak możemy się dodatkowo zabezpieczyć?Czy umowa pożyczki zapewnia nam pełne bezpieczeństwo?

Umowa pożyczki daje nam stosunkowo duże bezpieczeństwo, ale niecałkowite. Oczywiście warto tutaj również wspomnieć, że dla celów dowodowych prawo wymaga, żeby umowa pożyczki o wartości przekraczającej 1 000 zł była zawarta na piśmie.

Wobec tego, jeśli mamy podpisaną umowę pożyczki i nasz dłużnik nie spłaca pożyczki możemy po prostu udać się do sądu. Trzeba jednak mieć z tyłu głowy to, że standardowe postępowanie sądowe trwa zazwyczaj od 6 do 9 miesięcy i wiąże się ze pewnymi kosztami.


Czy naprawdę potrzebujemy umowy pożyczki?

Zdecydowanie tak. Wbrew powszechniej opinii problemy z odzyskaniem pożyczonych pieniędzy występują relatywnie często. Zgodnie z danymi Polskiej Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w 1 na 5 pożyczek pieniądze nie są oddawane lub tylko w części odzyskujemy pożyczone środki. Z tego powodu, warto pomyśleć o umowie zanim będzie za późno. Jeśli nie mamy umowy pożyczki, możemy liczyć tylko na dobrą wolę naszego dłużnika i w praktyce odzyskanie naszych pieniędzy jest często niemożliwe.  

 

Jak możemy się zabezpieczyć?

Istnieje kilka relatywnie szybkich i prostych sposobów. Możemy skorzystać z tzw. umów zabezpieczeń pożyczki. Najpopularniejszymi sposobami są: weksel, poręczenie i zastaw. Sam proces pisania umów nie musi być skomplikowany. Umowy można np. wygenerować w serwisie Pożyczka dla Przyjaciela. Ewentualnie można poprosić prawnika o pomoc w ich napisaniu lub samemu zredagować odpowiednią umowę (jeśli dysponujemy odpowiednią wiedzą).    

 

Weksel

Największą zaletą weksla jest czas rozpoznania sprawy przez sąd. Po zgłoszeniu spawy, sąd wydaje tzw. nakaz zapłaty z rygorem wykonalności natychmiastowej, który oznacza, że spłata powinna zostać wykonana w ciągu 14 dni od doręczania nakazu. Komornik może w zasadzie wszcząć postępowanie i zając np. rachunki bankowe dłużnika od razu po wydaniu przez sąd nakazu.

Prawo wymaga, aby weksel był napisany w ściśle określony sposób. Musi np. zawierać tzw. bezwarunkowe przyrzeczenie zapłacenia określonej sumy pieniędzy. Jednak, jeśli weksel jest prawidłowo sporządzony pole manewru dłużnika jest bardzo ograniczone. Sąd może uchylić swoją decyzję jedynie w przypadku, w którym weksel jest błędnie uzupełniony lub nie zawiera wymaganych elementów. I to dłużnik musi w ciągu 14 dni od wydania decyzji sądu się odwołać.   

Inna ważną zaletą są koszty postępowania sadowego, które są zdecydowanie niższe niż w „standardowym” postępowaniu.

Wadą weksla jest ograniczona skuteczność, jeśli dłużnik nie ma żadnego majątku lub dochodu. W takiej sytuacji komornik po prostu może nie być w stanie zgromadzić wystarczających środków na spłatę pożyczki.

 

Poręcznie

Jeśli mamy podpisaną umowę poręczenia możemy się zwrócić nie tylko do dłużnika, ale także do poręczyciela o zwrot pożyczki. Innymi słowy, druga osoba przyjmuje na siebie odpowiedzialność za działania dłużnika i mamy możliwość domagania się spłaty pożyczki od 2 osób.

Warto zwrócić uwagę na sytuację majątkową osoby, która zgadza się na spłatę zobowiązania w przypadku problemów dłużnika. Poręczyciel powinien dysponować odpowiednim majątkiem. W przeciwnym razie umowa poręczania może być bezskuteczna.

 

Zastaw

Umowa ustanowienia zastawu polega na tym, że osoba, która otrzymuje pożyczkę wydaje przedmiot zastawu np. samochód, telewizor. Natomiast, pożyczkodawca ma obowiązek przechowywania przedmiotu zastawu i ponosi odpowiedzialność za jego utratę. Jeśli dojdzie do braku spłaty pożyczki, przedmiot zastawu może zostać spieniężony w celu odzyskania należności.

Warto podkreślić, ze przedmiot zastawu może być sprzedany dopiero po postępowaniu sądowym. Jeśli dłużnik ma inne długi, zastawnik (osoba, która zabezpieczyła pożyczkę) ma pierwszeństwo przez innymi wierzycielami. Zatem, zastaw daje wysoką ochronę na wypadek niewypłacalności dłużnika.  

 

Najlepsze rozwiązanie

Absolutnie podstawowa zasadą jest podpisanie umowy pożyczki. W dalszej kolejności możemy skorzystać z umów zabezpieczeń. Zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jest połącznie kilku zabezpieczeń. Możemy np. jednocześnie skorzystać z weksla i umowy zastawu zwykłego. W takiej sytuacji mamy jednocześnie zaletę szybkiego rozpatrzenia sprawy i w zasadzie prawo do przedmiotu zastawu.