Czy pożyczka w rodzinie powinna być oprocentowana? 

Jak ustalić odsetki od pożyczki udzielonej znajomemu? Na co warto zwrócić uwagę?

Chcesz udzielić pożyczkę? Chcesz być w porządku wobec przyjaciela prosząc o pożyczkę? Niezależnie od tego, czy udzielasz pożyczkę, czy chcesz pożyczyć pieniądze warto zwrócić uwagę na następujące kwestie:

  • ryzyko braku spłaty pożyczki,
  • utracone korzyści,
  • maksymalne oprocentowanie.


Ryzyko braku spłaty

Warto zdać sobie sprawę z faktu, że cześć pożyczek nie jest po prostu spłacana. Nawet banki, które dysponują wielkimi działami windykacji i prawie nieograniczonymi zasobami nie są w stanie odzyskać części swoich pieniędzy. Niektórzy kredytobiorcy nigdy nie spłacają lub tylko częściowo spłacają swoje zobowiązania.

Dla przykładu, zgodnie z danymi Biura Informacji Kredytowej w przypadku kredytów gotówkowych udzielonych osobom w wieku 19-24 lat odsetek bankowych kredytów opóźnionych w spłacie ponad 90 dni (czyli w praktyce bardzo często niespłacanych) wynosi aż ponad 12%!  Nawet osoby, które najlepiej wywiązują się ze swoich zobowiązań charakteryzują się procentem opóźnionych kredytów na poziomie około 5! W przypadku firm pożyczkowych odsetek ten może być znacząco wyższy! Podobna zależność istnieje w przypadku kredytów na większe kwoty. Co do zasady im wyższa kwota kredytu tym większe ryzyko, że nie będzie on spłacony w terminie.

Co to oznacza? Przynajmniej 5% osób będzie zagrożona brakiem spłaty kredytu! Czyli jeśli udzielimy 20 kredytów lub pożyczek na łączną sumę 10 000 zł, statystycznie otrzymamy co najwyżej 9 500 zł!

Oczywiście banki rekompensują sobie straty wynikające z niespłacalności kredytów odpowiednim oprocentowaniem i prowizjami. Jak to robią? Oprocentowanie musi być na tyle wysokie, żeby pokryć ewentualne straty. Po prostu cześć osób nie spłaci kredytu, ale wszyscy zapłacą odpowiednio wysokie odsetki.

Dlaczego w przypadku pożyczek prywatnych pomijamy ryzyko braku spłaty? Bardzo często wynika to z naszej niewiedzy lub ślepego zaufania, że nasz przyjaciel odda nam pieniądze. Można taka sytuacje porównać do wręczenia naszemu znajomemu sporego prezentu (w postaci naszego zaufania, ale o konkretnej wartości)!

 

Źródło: Biuro Informacji Kredytowej


Oczywiście każda sytuacja jest inna i trzeba ją rozpatrywać indywidualnie. Możemy posłużyć się powyższą statystyką (która obrazuje, że wraz z wiekiem zmniejsza się ryzyko braku spłaty), ale warto zadać sobie pytanie jaka jest sytuacja finansowa osoby, której pożyczamy pieniądze? Trzeba pamiętać, że zawsze jest ryzyko, że nie odzyskamy pieniędzy.  

Oczywiście umowa pożyczki i zabezpieczenia takie jak np. poręcznie, zastaw mogą znacznie zmniejszyć ryzyko osoby udzielającej pożyczkę.

 

Utracone korzyści

Następnym elementem, o którym powinniśmy pamiętać są utracone korzyści. Najprostszym sposobem na ulokowanie naszych pieniędzy jest lokata w banku. Jest ona gwarantowana do 100 000 EUR przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Na lokacie możemy otrzymać odsetki np. nawet do 3%. Jeśli udzielimy nieoprocentowaną pożyczkę, to znaczy, że nasze środki nic nie zarabiają. Przy oprocentowaniu na poziomie 3% i kwocie pożyczki równej 10 000 zł tracimy co roku 300 zł!

 

Maksymalne odsetki

Zgodnie z prawem (Kodeks Cywilny) obecnie maksymalne odsetki wynoszą 10% (w stosunku rocznym). Sama formuła wyliczania maksymalnych odsetek jest dosyć skomplikowana (zależną one od tzw. stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego).

 

Jak sporządzić umowę pożyczki z odpowiednim oprocentowaniem? Wystarczy skorzystać z gotowego kreatora umów dostępnego na stronie serwisu Pożyczka dla Przyjaciela.