Projekty dla Potencjału obraz 2
Ikona Idea 1

2

EDYCJA #PDLAP

Ikona Idea 2

>10

WYSTĄPIEŃ

Ikona Idea 3

>10

PARTNERÓW

Ikona Idea 4

>15

PRELEGENTÓW

Ikona Idea 5

>150

UCZESTNIKÓW

Idea Projekty dla Potencjału

IDEA #PdlaP

Konferencja dedykowana jest przed­sta­wi­cie­lom świata nauki, re­ali­za­to­rom prac badawczo-naukowych, wła­ści­cie­lom i me­ne­dże­rom firm na Podkarpaciu, którzy poszukują in­no­wa­cyj­nych ro­zwią­zań, pomysłów i inspiracji w nowej, zmiennej sytuacji.

INICJUJEMY I PROMUJEMY

  • Wspieramy w poszukiwaniu nowych rozwiązań, pomysłów i inspiracji w trudnej sytuacji gospodarczej, w jakiej się znajdujemy.
  • Inicjujemy interakcje pomiędzy naukowcami prowadzącymi prace badawczo-rozwojowe, a przedsiębiorcami.
  • Promujemy potencjał samodzielnych naukowców i zespołów naukowych.
  • Prezentujemy efekty prac zespołów badawczych.
  • Inspirujemy przedsiębiorców do współpracy ze światem nauki.

AGENDA

Zapoznaj się z programem Konferencji:

25 maja 2021

Po rejestracji otrzymasz wszystkie niezbędne
informacje na podany adres e-mail.

Organizatorzy

Regionalny Ekosystem Innowacji i Startupów

Logo Klaster It
Logo G2A Arena
Logo Podkarpackie Centrum Innowacji
Logo RARR
Logo WSIiZ
Logo EAA
Logo PFR
Logo Pro Carpathia
Logo Busines Center
Logo PWST
Osoba kontaktowa
Wojciech Fiksa

Event project manager

tel. +48 798 870 493

w.fiksa@pcinn.org

Ikona osoby kontaktowej
Katarzyna Koniuch

Specjalista ds. marketingu

tel. +48 504 238 240

k.koniuch@pcinn.org

WCAG